AssettoCorsa PS4 One Launch Trailer

https://youtu.be/UrUbedkiLEU